Controle MS Access of bestand geopend is met VBA

Wil je in oa ms access 2007 access 2010 en access 2013 controleren of een bestand geopend is?

Copieer dan eerst onderstaande vba code in een (nieuwe) module, en plak daarna de VBA die helemaal onderaan staa als gebeurtenisprocedure in je formulier onder bijvoorbeeld een knop.

‘——————————————

‘Deze code controleert of een bestand is geopend in ms access.

‘aub onze code en comments laten staan

‘deze code komt van duett.nl ms access specialisten
Public Function IsBestandOpen(PathName As String) As Boolean
On Error GoTo Foutafhandeling
Dim i As Integer

If Len(Dir$(PathName)) Then
i = FreeFile()
Open PathName For Random Access Read Write Lock Read Write As #i
Lock i
Unlock i
Close i
Else
Err.Raise 53
End If

ExitProc:
On Error GoTo 0
Exit Function

Foutafhandeling:
Select Case Err.Number
Case 70 ‘bestand kan niet gelockt worden
IsFileOpen = True
Case Else
MsgBox “Fout ” & Err.Number & ” (” & Err.Description & “)”
End Select
Resume ExitProc
Resume
End Function

‘——————————————

‘——————————————

‘Deze code gebruiken om de functie aan te roepen in ms access.

‘aub onze code en comments laten staan

‘deze code komt van duett.nl ms access specialisten
‘Zorg er voor dat je bij PathName de volledige url naar het bestand ingeeft (tussen aanhalingstekens)

IsBestandOpen(PathName)

‘——————————————