DueTT Benelux Internet/web design, database design, en im/export staat niet in voor de juistheid van de op haar web-site aangeboden informatie en documenten; in geen geval is DueTT Benelux Internet/web design, database design, en im/export aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.

 

DueTT Benelux Internet/web design, database design, en im/export shall take no responsibility for the content of any of her web pages; DueTT Benelux Internet/web design, database design, en im/export shall not be liable for any damages of any kind, including consequential or incidental damages, arising from submission, installation, maintenance, transmission, copying, modification, distribution or use of any materials.