Wij hebben een lang bestaand probleem opgelost binnen de koppeling tussen MS Access en MS excel.

Het is niet mogelijk om de veld eigenschappen (tekst, of bv nummeriek etc.) mee te geven binnen een koppeling van MS access en MS Excel.

Hierdoor wordt bij elke koppeling door MS access zelf bepaald of een veld nummeriek, dan wel tekst is.

Het lijkt er dus op dat dit binnen de verschillende versies van access en de verschillende taalversies van access op een verschillende manier bepaald wordt.

Een veld koppeling kan dus in de ene versie nummeriek zijn en in de andere versie (zelfde database, zelfde excel blad) tekst.

Dit hebben wij opgelost door van het bestand een csv bestand te maken. Dit kan gewoon geopend worden in excel.

Hiermee kunnen alle veldeigenschappen stuk voor stuk meegegeven worden.

Het voordeel hiervan is ook dat het bestand niet vergrendeld wordt door een gebruiker van ms excel.

Na elke wijziging in het excel bestand dient het bestand geëxporteerd te worden naar het csv bestand.

 

Meer info via persoonlijk contact.