Met deze code onderaan verwijdert u de menubalken in ms access.

Plak deze VBA code als gebeurtenisprocedure in je formulier bij het ‘bij openen’ label.

‘——————————————

‘Deze code verwijdert de menubalken in ms access.

‘aub onze code en comments laten staan

‘deze code komt van duett.nl ms access specialisten

Dim i As Integer

For i = 1 To CommandBars.Count

CommandBars(i).Enabled = False

Next i

‘——————————————

Als je enabled op true zet, dan worden de menubalken weer zichtbaar.

Deze code werkt in ms access 2003 ms access 2007 ms access 2010 en ms access 2013