Met deze code onderaan verwijdert u het navigatiedeelvenster (de ms access tabellen aan de linkerkant) in ms access.

Plak deze VBA code als gebeurtenisprocedure in je formulier bij het ‘bij openen’ label.

‘——————————————

‘Deze code verwijdert het navigatiedeelvenster in ms access.

‘aub onze code en comments laten staan

‘deze code komt van duett.nl ms access specialisten

DoCmd.SelectObject acTable, , True

DoCmd.RunCommand acCmdWindowHide

‘——————————————

Als je de waarde acCmdWindowHide op acCmdWindowShow zet, dan worden de tabellen weer zichtbaar.

Deze code werkt in ms access 2003 ms access 2007 ms access 2010 en ms access 2013