Ms access ribbon (menubalk) verwijderen

Wil je bij ms access 2007 2010 en 2013 de ribbon (grote menubalk) verwijderen/onzichtbaar maken?

Voer dan bij het item ‘bij openen’ de volgende VBA code in bij je eerste formulier.

Plak deze VBA code als gebeurtenisprocedure in je formulier bij het ‘bij openen’ label.

‘——————————————

‘Deze code verwijdert het navigatiedeelvensterĀ in ms access.

‘aub onze code en comments laten staan

‘deze code komt van duett.nl ms access specialisten

DoCmd.ShowToolbar “ribbon”, acToolbarNo

‘——————————————
Na het opstarten verdwijnt nu automatisch de bovenste ribbon.

Let op, het kan handig zijn deze zichtbaar te maken bij bijvoorbeeld rapporten.

Wil je de ribbon weer zichtbaar maken? start dan op met de shift knop ingedrukt.