nummers uit een string met VBA in ms access

Wil je in oa ms access 2007 access 2010 en access 2013 makkelijk de nummers uit een string halen?

Bijvoorbeeld de getallen uit de tekst ‘testadres 1234’?

Dit kunnen we doen met een functie

 

Copieer dan eerst onderstaande vba code in een (nieuwe) module, en plak daarna de VBA die helemaal onderaan staat als gebeurtenisprocedure in je formulier onder bijvoorbeeld een knop.

‘—————————————————–
Public Function fStripnaarnummers(ByVal varText As Variant)

‘Deze code haalt makkelijk de nummers uit een string in ms access.

‘Ze neemt de invoer en geeft alleen de nummerieke waarden uit je invoer als resultaat
‘alle andere karakters worden verwijderd.

‘aub onze code en comments laten staan

‘deze code komt van duett.nl ms access specialisten

Const strNumbers As String = “0123456789”
Dim strOut As String
Dim intCount As Integer

If Len(varText & “”) = 0 Then
strOut = varText

Else
varText = varText & “”
For intCount = 1 To Len(varText)
If InStr(1, strNumbers, Mid(varText, intCount, 1)) > 0 Then
strOut = strOut & Mid(varText, intCount, 1)
End If
Next intCount
End If

If Len(strOut) = 0 Then
fStripnaarnummers = Null
Else
fStripnaarnummers = strOut
End If

End Function

‘—————————————————–

De functie onder een knop in een formulier:

‘—————————————————–
veld: fStripnaarnummers([JeVeldnaam]
‘—————————————————–
QUERY:
Wil je de functie gebruiken in  een update query, dan ziet de SQL code er uit als:
‘—————————————————–
UPDATE [JeTabelnaam]
SET [JeVeldnaam] = fStripnaarnummers([JeVeldnaam])
‘—————————————————–

 

Wil je meer tips? Schrijf je dan in voor onze gratis MS Access tips. op msaccesscursus.nl

Dan ontvang je ook de voorbeeld ms access database om te downloaden.